Foreningen Det Sociale Netværk

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Foreningen Det Sociale Netværk, Østergade 5, 1100 København K

Cvr. 31920124

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.psykisksaarbar.dk, www.headspace.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens projekter, der har fokus på en forebyggende indsats overfor psykisk sårbare og deres pårørende, ved at uddanne og kompetenceopbygge frivillige til at rådgive børn, unge og pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02150