Foreningen DET EUROPÆISKE HUS

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Uraniavej 5, 1878 Frederiksberg C  - CVR 18276933.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.europeanhouse.org).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger. (Nr.202655).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00200