Foreningen Den Danske Valcea gruppe (DDVG)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Ydergrænsen 41, 2600 Glostrup

CVR: 39009161

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.61995) og kontooverførsel (Reg. 5341 Konto 0249765)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til støtte til internatet i Valcea ved Maria Christina Rieza.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02719