Foreningen Dansk Skoleskak

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Snaregade 10A, 1205 København K - CVR: 76843716

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.skoleskak.dk) og sociale medier (Facebook)
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skoleskakkens social- og læringsindsatser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02326