Foreningen Cykling uden alder

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Sundkaj 7, 2150 Nordhavn, CVR 35689990

Indsamlingsperiode

Fra den 21. februar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.cyklingudenalder.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fællesarrangementer, hvor alle Cykling uden alders cykelpiloter, passagerer og personale i hele landet samles.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til Foreningens vedtægters generelle formål: At give vind i håret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02211