Foreningen Butik Aftensol

01-11-2020

Kontaktoplysninger

Munksøgård 102, 4000 Roskilde - CVR: 41547677

Indsamlingsperiode

Fra den 19. august 2020 til den 1. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofundme.com) & sociale medier.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart/videreførelse af Økologisk Gårdbutik. Samt køb af eksisterende inventar og indkøb af nyt inventar.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at realisere projektet, skal midlerne gå til sociale bæredygtige formål i lokalområdet.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til kommende renoveringer og inventar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02693