Foreningen bag Dansk pædagogisk Tidsskrift

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Constantin Hansens Gade 33, 1801 Frederiksberg C

CVR 29996237

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dpt.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen bag Dansk pædagogisk Tidsskrift til sikring af det økonomiske grundlag for forsat udgivelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02073