Foreningen Bæredygtigt Frederiksberg

26-08-2020

Kontaktoplysninger

Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C - CVR:39787032

Indsamlingsperiode

Fra den 27. august 2019 til den 26. august 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier (Facebook). Postomdeling og SMS.De indsamlede midler modtages via kontooverførsel

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningens bæredygtigt Frederiksbergs formål, som er at skabe de bedste muligheder for et meningsfyldt liv for alle. Herunder til udgifter forbundet med protester mod Byggeprojekter hvor der bygges højt, tæt og hvor der er larm og øget trafik.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. februar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02314