For Børnenes Skyld

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Gedservej 40, 4800 Nykøbing F - CVR: 38127772

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af juleaften for udsatte børnefamilier. Herunder indkøb af gaver, mad og leje af lokaler.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til samme formål det efterfølgende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02335.