Fonden til støtte for danske soldater i internationale militære missioner

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Fonden til støtte for danske soldater i internationale militære missioner, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V

CVR. 31957400

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.soldaterlegatet.dk ) sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til uddeling af legater.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02295