Fonden Dodekalitten

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Nygade 1, 4900 Nakskov, cvr. nr. 33806485

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af skilt med opfordring til donation via MobilePay.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projektet Dodekalitten, som består af skulpturer med indlagt musik.

Indsamlingsområde

Kragenæsvej 62, 4943 Torrig L.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02198