Fonden AquaSharing

31-05-2020

Kontaktoplysninger

Fonden AquaSharing, Fredensgade 13, kl. 2200 København N

CVR. 37918288

Indsamlingsperiode

Fra den 16. april 2020 til den 31. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Covid-19 hjælpepakker til fordel for fattige i Uganda og Pakistan. Herunder til hygiejne, vandprojekter, toiletfaciliteter, samt til bespisning af fattige i Ramadanen. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02354