Femme Future - Make it my business

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hvidtjørnevej 14, 6000 Kolding, CVR 40303545

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.femmefuture.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælpsarbejde i katastroferamte og udsatte lande. Blandt andet Vandbrønde, huse, akutte madkasser, ambulancer, afsendelse af containere med tøj, handicap/hospitalsudstyr, medicin og tæpper.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne doneres til en anden almennyttig forening med tilsvarende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02131