Family ApS

26-12-2020

Kontaktoplysninger

Munkebjergvej 5, 2., 5000 Odense C – CVR 36977906.

Indsamlingsperiode

Fra den 18. december 2020 til den 26. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.redmenfamily.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.555552).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for North Liverpool Foodbanks v. st. Andrews Community network, der hjælper socialt udsatte i Liverpool, Storbritannien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03011