Fagligt Fælles Forbund

31-05-2020

Kontaktoplysninger

Kampmannsgade 4, 1604 København V - CVR: 31378028

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tema.3f.dk/international) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb og installering af solpaneler, batteri og Wi-Fi hos fagforeningen GAPWUZ’ lokalafdeling i Mazowe, Zimbabwe til forbedring af kommunikation og medlemsservice.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Indkøb og installering af solbase-ret strømforsyning og Wi-Fi flere af GAPWUZ afdelinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02310