EXIST

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Baggesensgade 7, 2200 København N - CVR: 40103384

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion, SMS og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for 3 safehouses i Nigeria på 3 områder:
37 kvinder bliver rehabiliteret, 9 medarbejdere bliver opkvalificeret, 3 safehouses bliver renoveret.
Et safehouse er et trygt hjem for kvinder, der har valgt at lægge et liv i prostitution bag sig.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til flere safehouses.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02324