Dyreværnet Tøstrup Kattehjem

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Sjørupgårdvej 15, 8581 Nimtofte

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.trøstrupdyreværn.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Dyreværnet Tøstrup Katte-hjem. Herunder hjælp til herreløse katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02398