Dyrenes Velfærd

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Mosbjergvej 20, 6070 Christiansfeld

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrenesvelfaerd.dk), online ind-samlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 87003) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Dyrenes velfærd. Herunder til dyr i nød, foder, dyrelægeregninger, diverse artikler til dyr, kørsel og kontorudgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02414