Dyrenes Fristed

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Skoletoften 1, 8420 Knebel, cvr. nr. 40776656

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af foreningen Dyrenes Fristed samt køb og etablering af en gård, som skal fungere som et besøgscenter, hvor land-brugsdyr kan leve under naturlige forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-01967