Du GØR forskellen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Lodbrogsvej 79, 8660 Skanderborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dugoerforskellen.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30236185) og kontooverførsel (Reg.2640 Konto 0728939605)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre udsatte børn og unge i Tanzania en bedre fremtid. Herunder til skole og uddannelse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre projekter under Du GØR forskellen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03215