DR - Giro 413

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Emil Holms Kanal 20, 2300 København S - CVR: 62786515
Mail: giro413legat@dr.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via radioprogrammet Giro 413, der sendes på DR P5 hver søndag samt via SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreninger og organisationer, der laver aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 19-700-01931