DR - Børnenes U-landskalender

24-12-2020

Kontaktoplysninger

Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, CVR 62786515

Indsamlingsperiode

Fra den 26. oktober 2020 til den 24. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg Børnenes U-landskalender.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for UNICEF Danmarks arbejde med Etiopiens mest udsatte børn, der skal i skole og gennemføre deres uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02822