Dooni-Dooni.dk

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Dooni-Dooni.dk, Händelsvej 2, 7400 Herning

CVR nr. 31989094

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dooni-dooni.com) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolebyggeri, uddannelse, social hjælp og landbrug i Mali samt drift af Dooni-Dooni.dk herunder hj. Side betaling og ISO.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02268