DET DANSKE KULTURINSTITUT

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Farvergade 27L 2. 1463 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 13. april 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for 3 nødhjælpsinterventioner i Rio de Janeiro:

  1. Bidrage med to benzindrevne sprøjtemaskiner til desinfektion af favelaens gyder.
  2. I samarbejde med vores lokale partner Gastromotiva etablere et solidaritetskøkken i en udvalgt favela, der producerer 400 måltider om dagen.
  3. Yde støtte til et lokalt initiativ i Morro de Preidencia-favelaen, der producerer flydende sæbe fra genanvendt madolie og opfører vandtanke til håndvask på favelaens gader.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02406