DEN SELVEJENDE INSTITUTION WAWCAS INTERNATIONAL

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Vestergade 49B, 8000 Aarhus C – CVR 35957960  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wawcasinternational.com).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.24652)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Wawcas internationals vedtægtsbestemte §1 formål:

”WAWCAS INTERNATIONAL er en selvejende institution, der på nonprofit-basis driver og videreudvikler et program, som primært i Nepal motiverer og hjælper fattige kvinder til at kunne etablere egen virksomhed og dermed styrke deres muligheder for at kunne forsørge sig selv og sikre deres børn en god skolegang.

Programmets bærende ide er at skabe social mobilisering og empowerment gennem en kombination af træning i iværksætteri, udvikling af kooperativer og lån til etablering af virksomhed.

Programmet gennemføres i tæt samarbejde med lokale NGO'er og på basis af dansk og international fundraising.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03072