Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Viborgvej 2, 8000 Aarhus Chttps://www.dengamleby.dk/ - CVR. 36079010.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://www.dengamleby.dk/). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 39557 & 832196) og kontooverførsel (Reg. nr.: 4387 kon-tonr.:3627456557).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indsamling, forskning, formidling og belysning af de danske købstæders historie, herunder næringsliv, livsformer og bygningskultur.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00418