Den frie lyds bevægelse, Bibobbrap

01-09-2020

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 9E, 3. 307, 2200 København N - CVR. 41388927.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 1. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.Gofundme.com) og sociale medier. De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. nr.: 8401kontonr.:1878323).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af kampagnen ”Free Jazz mod Paludan” samt indkøb af dagligvarer for udsatte flygtninge i udrejsecenter Sjælsmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2021. 

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00151