Den Erhvervsdrivende Fond Naturbornholm

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Grønningen 30, 3720 Aakirkeby – CVR 25092414

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.14742).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift. Herunder at styrke kendskabet til og forståelse for Bornholms natur og naturgiven kultur.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02990