Den Armensk Apostolske Kirkes Menighedsråd

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Viborgvej 179C, 8210 Aarhus V

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2020 til den 14. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Den Armensk Apostolske Kirkes Menighedsråd udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02488