Den Almenvelgørende Fond Kids Aid Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kæret 8, 7500 Holstebro, CVR 31484332

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events samt hjemmeside/donationsmodul (www.kidsaid.dk, www.odendo.dk, www.betternow.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion af merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til syge og svage børn, som er indlagt på hospitaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02194