DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING PÅ ROSENBORG

31-08-2020

Kontaktoplysninger

Øster Voldgade 4A, 1350 København K

CVR: 17754114

Indsamlingsperiode

Fra den 27. august 2020 til den 31. august 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kosa.dk)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Kongernes Samling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02694