Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse (Fond)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

CVR. 14414584

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.dtdv.dk) samt sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Qurban kampagnen i forbindelse med opkøb af får og kvæg med henblik på slagting. Kødet pakkes og uddeles til fattige i samarbejde med Diyanet Foundation of Turkey.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02351