Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse

01-07-2020

Kontaktoplysninger

Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup

Cvr. 14414584

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.dtdv.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger, kontooverførsel og kontant.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af brønde i Afrika i samarbejde med Diyanet Foundation of Turkey.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-02135