Dansk Selskab for Tibetansk Kultur /Margrethe Sørvig

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Jansvej 12, 2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dstk.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Selskab for Tibetansk Kultur vedtægtsbestemte formål, som er: 

At fremme kendskabet til Tibetansk kultur.

At fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere, herunder fremme rejseaktiviteter og studieophold i de tibetanske kulturområder.

At støtte kulturelle og humanitære aktiviteter samt at øge de praktiske muligheder for tibetaneres besøg og studier i Danmark.

At tilvejebringe humanitær støtte til tibetanerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02510