Dansk Råd for Genoplivning DRG

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Dansk Råd for Genoplivning DRG, Telegrafvej 5, 2750 Ballerup

CVR. 34673446

Indsamlingsperiode

Fra den 8. april 2020 til den 7. april 2021.

Indsamlingsmåde

Fra den 8. april 2020 til den 7. april 2021.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Råd for Genoplivning og deres aktiviteter, så flere danskere overlever hjertestop og får til et godt liv efterfølgende.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til et andet velgørende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02294