Dansk Kvindesamfund

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danskkvindesamfund.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 95730) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 6237169)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Kvindesamfund arbejde for større kønsligestilling i samfundet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02638