Dansk Islamisk Center

10-05-2020

Kontaktoplysninger

Lyngbyvej 11, 1. 104.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. maj 2020 til den 10. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (http://www.dicenter.dk/), online indsamlings-platform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække omkostninger forbundet med genetab-lering af centret i nye lokaler, efter brand i det tidligere center.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til centrets faste udgifter, herunder husleje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02411