Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vestervej 15, 6880 Tarm

CVR nr. 13018006

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dfoi.dk),

online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens drift, samt i overensstemmelse med foreningens vedtægt og dermed til fordel for at

udbrede information, op-lysning støtte, råd, undervisning i tilknytning til sygdommen ostegenesis Imperfecta, samt aktiviteter

til foreningens medlemmer. Midlerne skal endvidere anvendes til informationsudbredelse, vidensdeling og indsamling af viden

til fagpersoner i sundheds-og socialindustrien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

 j.nr. 20-700-02095