Danmarks Veteraner

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Heksehøjen 19, 4700 Næstved, CVR 32913938

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danmarksveteraner.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at samle og styrke alle landets veteraner via fx foreningens sociale aktiviteter med andre veteraner og deres pårørende, hvor de anerkendes, hædres og støttes for deres indsats.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02128