Danmarks-Samfundet

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

www.danmarks-samfundet.dk

CVR 32640028

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg/auktion og mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at uddele Dannebrogsfaner og -flag til foreninger m.v. og rådgive om brug af Dannebrog.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-01987