Danmarks Indsamling 2020 (Røde Kors)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Røde Kors, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

CVR 20700211

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår i samarbejde med Danmarks Radio, hvor den årlige Danmarks Indsamling gennemføres. Der indsamles via 90-numre, SMS, MobilePay, sociale medier (Facebook), online indsamlingsplatform (www.dinindsamling.danmarksindsamling.dk), opkald til callcenter, donation med betalingskort, indbetaling til konto via www.danmarksindsamling.dk, ved opfordring i TV og radio, bidrag fra private virksomheder, kontant indbetaling. Desuden vil der være overskud fra events, evt. salg af merchandise, lotterier, opstilling af indsamlings-bøsser samt ved TV-show på DR1 lørdag den 1. februar 2020.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til gennemførelse af de deltagende organisationers humanitære arbejde. Projekterne vil være beskrevet på www.danmarksindsamling.dk fra 1. januar 2020.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-01984