Danish Human Appeal

31-07-2020

Kontaktoplysninger

Toftevej 44, 5220 Odense SØ, CVR 35340602.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. juni 2020 til den 31. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9860 konto 0000411124).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes efter følgende milepæle/prioriteringer:

1. Bygning af mindst en brønd i Muqadisho og/eller Baladweeyne. 2. Hjælp til flygtningelejre (interne fordrevne I Muqadisho) med bad og toiletfaciliteter. 3. Økonomisk hjælp til familien efter Abdinur.

I tilfælde af at der ikke samles nok midler til at opfylde formålets 1. milepæle, skal midlerne doneres til Abdinurs familie.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02589