Danes Worldwide

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Danes Worldwide, Købmagergade 67,  1150 København K – CVR 53035728

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.members.danes.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3001 Konto 3121068958)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for online dansk undervisning udbudt af Danes Worldwide, målrettet udenlandsdanske børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02867