CSM Midt Nord, S/I - Frivilligsektionen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Nørreport 26, st., 8000 Aarhus C

CVR-nummer: 34979235

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.csm-danmark.dk), sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til aktiviteter, der reducerer ensomhed og skaber øget trivsel hos mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb.

Af aktiviteter kan nævnes en åben café/værested, selvhjælpsgrupper, kreativt værksted, musikværksted, rådgivende samtaler, temaaftner og sociale aktiviteter ud af huset,  f. eks. julehjælp og en årlig sommerlejr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02078