Copenhagen Phil

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Copenhagen Phil, Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg C

CVR. 23410915

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copenhagenphil.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 62933) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af symfoniorkestret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02457