Compassion Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Havnegade 39, 1058 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 25. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.compassiondk.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe børn ud af fattigdom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02169