Changing Stories

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Borggade 1, 8000 Aarhus C, CVR 38291394

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.changing-stories.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre, at alle børn i Nepal gennemfører en uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02100