J.nr. 19-700-01669

Center for politiske studier CEPOS

31-12-2020

Kontaktoplysninger

CEPOS, Landgreven 3, 3. sal, 1301 København K - CVR: 28240430 
www.cepos.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cepos.dk)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den fortsatte drift af CEPOS generelle virke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 19-700-01669