CareForOthers (Brønde i Yemen)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

CareForOthers (Brønde i Yemen), Sionsgade 26, 2100 København Ø – CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 13. oktober 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60350) og konto-overførsel (Reg. 2104 Konto 0748148388)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bygning af brønde i Yemen, til fordel for rent drikkevand

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02866