CareForOthers (Børn i Yemen)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø – CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 29. november 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60350) og kontooverførsel (Reg.5501 Konto 0748148388)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af mad og medicin til børn i Yemen.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et andet projekt som kan gavne folk i nød.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03041